แผนที่การแผ่ขยายของศาสนาใหญ่ในประวัติศาสตร์โลก

เขียนโดย Karl Dahlfred.

แผนที่นี้เป็นการสำรวจการแผ่ขยายของศาสนาใหญ่ในประวัติศาสตร์โลก จุดอ่อนของแผนที่นี้คือ ไม่คำนึงถึงความจริงที่หลายพื้นที่มีมากกว่าหนึ่งศาสนา เช่น ประเทศจีนที่มีคริสเตียนประมาน 100 ล้านคน  และทวีปยุโรปที่มีคนจำนวนมากไม่นับถือศาสนาใดๆ

(แหล่งที่มา: http://www.mapsofwar.com/ind/history-of-religion.html)