หนังสือประวัติศาสตร์คริสตจักรจีน

เขียนโดย Karl Dahlfred.

 

เลสลี ไลอัลล์  สองวีรบุรุษแห่งจีนแผ่นดินใหญ่ พิมพ์ครั้งที่ 2  กรุงเทพมหานคร: กนกบรรณสาร, 2001.

  ห้อเสี่ยวตง, ผู้ปกครองโง้วย่ง ไส้ตะเกียงที่ไม่ดับ, กรุงเทพมหานคร: กนกบรรณสาร, 1999
  บี.ซี. สื่อ, วอท์ชแมน นี
  พอล แฮททาเวย์, บุรุษจากสวรรค์, พิมพ์ครั้งที่1 กรุงเทพ:กนกบรรณาสาร, ธันวาคม 2004