เอกสารทางประวัติศาสตร์คริสตจักรสากล

ยุคที่ 1     คริสตจักรยุคอัครทูต (ยุคก่อตั้ง) (ค.ศ. 30-100) 

 

ยุคที่ 2    คริสตจักรยุคข่มเหง (ค.ศ. 100-313)

หลักข้อเชื่อของอัครทูต (Apostles' Creed)

 

ยุคที่ 3    คริสตจักรยุคคริสตจักรของรัฐ(ค.ศ. 313-590)

หลักข้อเชื่อไนซีน (Nicene Creed)

 

ยุคที่ 4     คริสตจักรยุคกลาง (ค.ศ. 590-1517)

 

ยุคที่ 5     คริสตจักรยุคปฏิรูปศาสนา (ค.ศ. 1517-1648)

คำประท้วง 95 ข้อทีของ มาร์ติน ลูเธอร์ (95 Theses)

คำสอนความเชื่อคริสเตียน โดย มาร์ติน ลูเธอร์ (Luther's Small Catechism)

หลักข้อเชื่อไฮเดลเบิร์ก (The Heidelberg Catechism)

คำสอบถาม คำถาม-คำตอบสังเขปของแวสต์มินสเตอร์ (Westminster Shorter Catechism)

ประวัติศาสตร์ของคริสเตียนผู้ยอมพลีชีพ ภาคที่ 1 โดย จอห์น ฟอกซ์ (Foxe's Book of Martyrs)

 

ยุคที่ 6    คริสตจักรยุคฟื้นฟูและพันธกิจ (ค.ศ. 1648-1914)

"คำเทศนา: คนบาปในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพิโรธ" โดย ศจ. Jonathan Edwards

 

ยุคที่ 7    คริสตจักรยุคปัจจุบัน (ค.ศ. 1914-ปัจจุบัน)

เอกสารสังคายนาวาิติกันที่ 2 (Vatican II documents)

เส้นทางเลือด Trail of Blood (ทฤษฎีเรื่องประวัติศาสตร์ของแบ็บติสต์)

คำแถลงการณ์เกี่ยวกับ “พระกิตติคุณ” แห่งความมั่งคั่ง (Lausanne Statement on the Prosperity Gospel)

 

คำเทศนา: คนบาปในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพิโรธ โดย Jonathan Edwards

portrait of Jonathan Edwardsคำเทศนา: คนบาปในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพิโรธ 
(Sinners in the Hands of an Angry God)

เทษนาโดย ศจ. Jonathan Edwards  
ที่เมือง Enfield รัฐ Connecticut ที่อเมริกา  
ในวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1741

“รอเวลาเมื่อเท้าของเขาจะลื่นพลาด” เฉลยธรรมบัญญัติ 32:35


ในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้พระเจ้าได้ขู่ที่จะแก้แค้นชาวอิสราเอลที่ชั่วร้ายและไม่เชื่อฟังพระองค์ ชาวอิสราเอลเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้เพื่อจะให้เป็นแบบอย่างให้แก่โลกนี้ได้เห็นว่าคนของพระเจ้าควรจะเป็นเช่นไร พวกเขาเพลิดเพลินใจกับพระกรุณาพิเศษที่พระเจ้าทรงมอบให้ แต่ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงมีพระกรุณากับพวกเขามากขนาดไหน พวกเขาก็ยังคงโง่เขลาอยู่เช่นเดิม เหมือนที่ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 32:28 “เพราะเขาทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ขาดคำปรึกษา ในพวกเขาไม่มีความเข้าใจ” ทั้งๆที่พวกเขาได้รับผลดีเลิศ จากการที่พระเจ้าทรงประทับอยู่กับพวกเขา ให้คำแนะนำเขาและชี้ทางเขา แต่เขาก็ยังประพฤติตัวเป็นเหมือนกับบุตรแห่งความชั่วร้ายมากกว่าเป็นเหมือนบุตรของพระเจ้า เหมือนที่เฉลยธรรมบัญญัติ 32:32-33 ได้บอกไว้ว่า “เพราะว่าเถาองุ่นของเขาคือเถาองุ่นเมืองโสโดม และมาจากไร่เมืองโกโมราห์ ผลองุ่นของเขาเป็นองุ่นขม ทั้งพวงองุ่นก็ขมด้วย เหล้าองุ่นของเขาเป็นพิษงู เป็นพิษร้ายแรงของงูเห่า”

ข้อพระคำที่ข้าพเจ้าได้สำหรับเนื้อหาในตอนนี้ “รอเวลาเมื่อเท้าของเขาจะลื่นพลาด” ดูเหมือนจะเป็นข้อที่มีความหมาย 4 ประเด็นด้านล่าง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการลงโทษและความพินาศที่พวกชาวอิสราเอลที่ชั่วร้ายได้ยินยอมให้มันเกิดขึ้นกับพวกเขา

1.    ประการแรก พวกเขาเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในความพินาศ เช่นเดียวกับคนที่กำลังยืนหรือเดินอยู่บนทางที่ลื่นย่อมมีโอกาสที่จะล้มลง เหมือนกับแค่รอคอยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ โดยที่ไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงมันได้ เนื้อหาในพระธรรมตอนนี้ได้กล่าวให้เห็นว่า การทำลายจะมาถึงเขา: เท้าของเขาจะลื่นพลาด ความคิดในทางเดียวกันนี้สามารถพบได้อีกที่ในพระธรรมสดุดี  73:18  “แน่​ที‌เดียว พระ‌องค์​ทรง‌วาง​เขา​ทั้ง‌หลาย​ไว้​ใน​ที่​ลื่น พระ‌องค์​ทรง​ทำ​ให้​พวก‌เขา​ล้ม​ถึง​ความ​พินาศ”

คำแถลงการณ์เกี่ยวกับ “พระกิตติคุณ” แห่งความมั่งคั่ง (Lausanne Statement on the Prosperity Gospel)

คำแถลงการณ์เกี่ยวกับ

“พระกิตติคุณ” แห่งความมั่งคั่ง

โดยคณะทำงานศาสนศาสตร์โลซาน

ณ เมือง Akropong, ประเทศกานา, 8-9 ตุลาคม 2008 และ 1-4 กันยายน 2009

 

(ต้นฉบับภาษาอังกฤษอ่านได้ที่นี้)

 

หมายเหตุ: นี่เป็นคำแถลงการณ์ เพื่อจุดประเด็นการอภิปรายจากมุมมองทางศาสนศาสตร์ จริยธรรม การอภิบาล พันธกิจโลก สังคมการเมือง และเศรษฐกิจ เกี่ยวกับคำสอนว่าด้วย “ความมั่งคั่ง” ที่ได้ ปรากฏขึ้นทั่วโลก และโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา ...

พระกิตติคุณแห่งความมั่งคั่ง” (Prosperity Gospel) สอนว่า ผู้เชื่อมีสิทธิ์ที่จะได้รับพระพรทางด้านสุขภาพและความมั่งคั่งทางการเงิน และพวกเขาสามารถได้รับพระพรเหล่านี้โดยการประกาศยืนยันความเชื่อ และการ “หว่านเมล็ดพันธุ์” ผ่านการถวายทรัพย์สินเงินทองอย่างสัตย์ซื่อ  เราตระหนักดีว่าคำสอนแห่งความมั่งคั่งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เจาะจงนิกายความเชื่อ  เราสามารถพบคำสอนนี้ได้ ในคริสตจักรเครือโปรเตสแตนต์หลัก ในคริสตจักรเครือ Pentecost และในคริสตจักร Charismatic ต่างๆ  ดั่งนั้น คำแถลงการณ์นี้ตั้งเป้าไปที่คำสอนว่าด้วย “ความมั่งคั่ง” และไม่ได้มีเจตนาวิจารณ์นิกายหนึ่งนิกายใด